Ko živi najkraće u životinjskom svijetu

Ko živi najkraće u životinjskom svijetu

Foto: zastavki.com

Vjerovatno je većina čula da "leptiri žive jedan dan". Iako je nauka do sada dokazala da postoje određene vrste koje mogu živjeti jedan dan - to se ne odnosi na sve. Pa tako leptir monarh može da poživi i do 8 mjeseci. Ali ovo onda dovodi u pitanje, koja životinja živi najkraće?

Rok trajanja od 5 minuta do 24 časa

Prije svega treba istaći da naučnici kada daju odgovor na ovo pitanje, napominju kako je konačan odgovor nemoguće dati. Ali to je sve iz razloga što postoji još mnogo neoktrivenih i dovoljno neistraženih vrsta, stoga, uvijek postoji mogućnost da tamo negdje na jugu Patagonije ili možda na Kamčatki postoji neki organizam koji je "pobjednik" u ovoj kategoriji.

Ipak, na osnovu onoga što je poznato, a prema tvrdnjama Portala biološke raznovrsnosti Odjeljenja za prirodne resurse Džordžije, vodeni cvjetovi imaju najkraći životni vijek kao odrasle jedinke. Ovi vodeni insekti se smatraju najstarijim i najosnovnijim krilatim insektima, koji žive u blizini močvara i bara. S tim što njihov larveni život traje oko 2 godine i odvija se ispod površine vode, odrasli život jedinke svodi na manje od 24 časa, s tim što mnogi ne požive ni duže od 5 minuta.

Kako nemaju funkcionalna usta ili probavni sistem - žive od energetskih rezervi koje su sakupili kao larve - ovi insketi tokom parenja u fazi subimaga imaju više prostora za sićušna jajašca. Neki primjerci mogu čak i da sadrže do 10.000 jaja u svom tijelu, a nerijetko su ona nalažena i u glavama ženki. Na ovaj način, vodeni cvjetovi mogu maksimalno da iskoriste svoj kratak životni vijek i reprodukuju se.

Kada su kičmenjaci u pitanju, najkraći životni vijek imaju Eviota sigillata, vrste morske ribe iz porodice Gobiidae, rasprostranjene u tropskim vodama. One naseljavaju koralne grebenove i za to vrijeme požive najduže 59 dana, od čega ne više od dvije nedjelje kao odrasle jedinke.

EviotSigill foto MarkRosenstein

Eviota sigillata; Foto: Mark Rosenstein / iNaturalist.org

nationalgeographic.rs