fbpx

Zaustaviti zvanično odobrenje geoloških istraživanja na Bukovoj Kosi!

Zaustaviti zvanično odobrenje geoloških istraživanja na Bukovoj Kosi!

Bukova Kosa

Skupština grada Prijedora, na prijedlog gradonačelnika, na sjednici od 12.9.2023. godine, dala je saglasnost za istraživanje uglja (lignita) na lokaciji Bukova kosa kod Prijedora, a koje se planira na površini od 33 hektara.

Saglasnost je data tek 75 dana nakon što je ista Skupština dana 29.6.2023. godine održala posebnu sjednicu o rudarenju u gradu Prijedoru, na kojoj su bili usvojeni zaključci kojima se jasno zahtjevalo “zaustavljanje svih radnji koje se tiču istraživanja na lokalitetu Bukova Kosa”.

Davanje saglasnosti za geološka istraživanja Skupština je izglasala nakon što je, na inicijativu zainteresovanog investitora, u Prijedoru održana “javna rasprava” o projektu planiranom na Bukovoj kosi. Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik koji će, navodno usvajajući mišljenje “struke” o neophodnosti istraživanja, izraditi prijedlog odluke kojom se ispred lokalne samouprave daje saglasnost za geološka istraživanja.

Centar za životnu sredinu Centar za životnu sredinu ističe da sastanci u organizaciji subjekata koji imaju isključivo komercijalni interes za realizaciju projekata, nisu utemeljeni u zakonu, nisu “javne rasprave”, niti su mjesto i način na kojem bi predstavnici organa vlasti smjeli da daju legitimitet svojim učešćem. Osiguranje učešća javnosti i princip proaktivne transparentnosti u svim fazama odlučivanja o projektima koji bi mogli uticati na životnu sredinu i kvalitet života građana jeste u mandatu legitimne vlasti, a sastanci u aranžmanu investitora su opasan presedan odlučivanja o projektima izvan zakonske forme.

Centar stoga poziva Ministarstvo energetike i rudarstva da, u skladu sa zaključcima Skupštine grada od 29.6.2023. godine, zastane sa zvaničnim odobravanjem izvođenja detaljnih geoloških istraživanja na Bukovoj kosi, i to do momenta odlučivanja o zakonitosti odluke o pokretanja postupka dodjele koncesije i rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u sudskim postupcima pokrenutim od strane Centra i mještana podnošenjem ukupno tri tužbe, a koji postupci još traju.

“Ukazujemo predstavnicima lokalne vlasti da su i nosioci pravosudnih funkcija takođe ‘struka’, te je, po prinicipu podjele vlasti, obaveza izvršne vlasti da zastane sa odlučivanjem do konačnih odluka suda, ukoliko se predmetni projekat uopšte želi realizovati u skladu sa zakonom. U protivnom, preuranjena realizacija štetnih aktivnosti mogla bi da dovede do nepovratne izmjene životne okoline zabrinutih mještana, koji prijete iseljenjem jer će priliku za dostojanstvenim životom morati da potraže negdje drugo”, izjavio je Redžib Skomorac, pravni savjetnik u Centru za životnu sredinu.

“Centar će mještanima koji se protive projektu od početka godine pružiti svu podršku i iskoristiti sve pravne mehanizme koje ima na raspolaganju, a kako bi se spriječila preuranjena realizacija projekta i nastanak štete po životnu sredinu, javno zdravlje i privatnu svojinu mještana, ali i spriječilo multipliciranje nedozvoljene prakse odlučivanja o sudbinama života izvan nezavisnih institucionalnih okvira”, zaključio je Skomorac.