fbpx

Ovu veliku solarnu elektranu u Mađarskoj naseljavaju ptice, šišmiši i rijetke biljke

Ovu veliku solarnu elektranu u Mađarskoj naseljavaju ptice, šišmiši i rijetke biljke

Foto: SolServices

Solarna elektrana može da doprinese povećanju biodiverziteta. To možemo da vidimo na primjeru iz obližnje Mađarske gdje su se u solarnom parku Lumen nastanile ptice, šišmiši i rijetke vrste biljaka.

Solarna elektrana u gradu Solnok na Tisi, kapaciteta 138 MW, jedna je od većih na prostoru Mađarske i proizvodi skoro polovinu struje koju godišnje iskoristi stanovništvo županije Jas-Nađkun-Solnok. Zahvaljujući ovom postrojenju, svake godine izbegnu se emisije 39 hiljada tona ugljen-dioksida u atmosferu. To je tri puta više nego što upije tamošnja šuma.

Pored toga što je korisna u borbi protiv klimatskih promjena, ova solarna elektrana takođe doprinosi bogatstvu biodiverziteta.

Naime, riječ je o „prvoj solarnoj elektrani koja je prijateljski nastrojena prema prirodi u centralnoj i istočnoj Evropi”, navodi kompanija SolServices koja je razvila i finansirala postrojenje. Prilikom izgradnje, započete u ljeto 2021, kompanija je revitalizovala zemljište iscrpljeno decenijama upotrebe u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ali i dalje od toga… Autori projekta oslanjali su se na savremene metode održivosti i pristupe prilagođene životinjama i biljkama. Ptice, insekti, pa čak i šišmiši, mogu pronaći sklonište i hranu među preko 200 hiljada panela smještenih na površini od 180 hektara.

Danas možemo da vidimo plodove njihovog rada.  

Kako piše portal ReNews.biz, rezultati sa terena pokazuju da je, u poređenju sa osnovnim i kontrolnim istraživanjima, raznovrsnost populacije ptica povećana nakon izgradnje. To se djelimično pripisuje tome da solarna elektrana služi kao hranilište nasuprot njivama velikih razmjera.

Tokom prošlogodišnjeg posmatranja primećeno je 697 jedinki od ukupno 23 vrste ptica, međi kojima su i neke nove vrste za to područje kao što je modrovoljka, crnoglavi svračak i konopljarka.

Naglašava se i da solarna elektrana nije uticala na uspjeh gniježđenja orla krstaša i stepskog sokola, dok je pojava običnog mišara i vetruške znatno porasla.

Širom solarne elektrane ptice mogu pronaći vještačka gnezda i kućice prikačene na konstrukcije koje drže panele. Međutim, postoji i nezavisni kompleks „stanova” (prikazan na fotografiji ispod) u kojem životinje takođe mogu naći sklonište.

solservices

Kompleks stanova za životinje u solarnoj elektrani Lumen / foto: SolServices

Pored napretka faune, brojnost biljnih vrsta takođe je skočila u 2023. u odnosu na početno stanje, prenosi već pomenuti portal.

Područje koje se nekada koristilo za poljoprivredu danas ima skoro prirodno stanište, a na to ukazuje i spontano formiranje vegetativnog pokrivača koji čine i neke rijetke biljke.

U cilju borbe protiv korova i invazivnih vrsta, prošle godine posijana je posebna mješavina sjemena koja će podstaći dalje povećanje bogatstva i raznovrsnosti vrsta, a istovremeno će suzbijati one nepoželjne.

Kompanija SolServices je, u saradnji sa stručnjacima, čak objavila i publikaciju koja bi mogla da pomogne i ostalim zainteresovanim profesionalcima da krenu njihovim stopama i da razvijaju solarne elektrane sljedeće generacije, pozitivne i za klimu i za prirodu.

klima101.rs