fbpx

Prirodni termometri: Da li ste znali da slučajući cvrčke možete odrediti temperaturu vazduha u njihovoj blizini?

Cvrcci foto shutterstock

Foto: Shutterstock

Osim što ulepšavaju letnje noći i povremeno otežavaju odmor svojom bukom, cvrčci mogu biti korisni ukoliko se nađete na otvorenom, a želite da znate kolika je temperatura vazduha.

Bila je 1897. godina, kada je američki fizičar, pronalazač i profesor Amos Dolber objavio članak u The American Naturalist, po imenu "Cvrčak kao termometar". U kom je predstavio jednostavnu jednačinu, pomoću koje je moguće povezati frekvenciju cvrčaka sa spoljašnjom temperaturom.

Cvrčci su jedna od onih životinja koje se kolokvijalno nazivaju "hladnokrvnim". U nauci to znači da - za razliku od sisara - nisu sposobni da regulišu telesnu temperaturu, pa zavise od životne sredine. Dakle, način na koji njihovo telo deluje i funkcioniše u potpunosti zavisi od temperature okoline. Pa je tako došao do jednačine:

(Cpm / 5) - 9 = T

U kojoj Cpm predstavlja broj zvukova u minuti, a T temperaturu okoline u tom trenutku. Dakle, kroz jednostavan izraz lako je izračunati koja je tačna temperatura u blizini cvrčka.

Specifična vrsta

Međutim, postoji jedan nedostatak kada je ova jednačina u pitanju, a to je da Dolber nije precizirao sa kojom vrstom je napravio proračune. Iako su kasnija istraživanja utvrdila da je to verovatno bio cvrčak Oecanthus fultoni, danas je nemoguće sa sigurnošću znati o kome je reč.

Ovo je od velikog značaja, jer se prilikom proračuna mora uzeti u obzir da kod nekih vrsta na učestalost pevanja ne utiče samo temperatura, već i drugi faktori koji utiču na njihov metabolizam, kao što su starost insekta ili uspeh njihovog parenja. I pored toga, sve ukazuje na to da formula važi za dobijanje približne temperature, i pomoću frekvencije uobičajenog poljskog cvrčka Acheta assimilis.

Ako planirate da je primenite i izračunate temperaturu samo obraćajući pažnju na zvuk cvrčaka, morate uzeti u obzir niz faktora kako bi bili sigurni da je vaš rezultat tačan. Pre svega je potrebno da zabeležite koliko puta u minutu čujete zvuk cvrčka, međutim, ovo može biti malo nezgodno, jer pozadinska buka može uzrokovati da propustite pojedine. Zato je preporuka da brojite u vremenskom intervalu od 10 sekundi i rezultat pomnožite sa šest: frekvencija pevanja je periodična, tako da je uspeh zagarantovan.

Još jedna stvar koju treba imati na umu je da to nije praksa koju možete raditi na bilo kojoj temperaturi. Cvrčci počinju da pevaju tek od 15ºC. Štaviše, kada temperatura okoline dostigne 36ºC, ritam se smanjuje i na 40ºC prestaje da se čuje. Iz tog razloga, dobićete validan rezultat samo kada je temperatura između 15 i 35ºC.

nationalgeographic.rs