fbpx

Velika pobjeda: Tajni ugovor će morati biti objavljen

Velika pobjeda: Tajni ugovor će morati biti objavljen

Foto: Oslobođenje

Transparency International u BiH (TIBiH) dobio je sudski spor protiv Komisije za koncesije Republike Srpske jer odbija objaviti informacije iz postupka u kojem je Elektroprivreda RS prenijela koncesiju za izgradnju solarne elektrane vrijedne oko 100 miliona KM na preduzeće “SE Trebinje 1”.

Ova firma, koja prošle godine nije imala ni jednu marku prihoda nije mogla preuzeti koncesiju bez jasnih dokaza o stručnoj i tehničkoj opremljenosti, iskustvu u realizaciji sličnih poslova i obezbjeđenim finansijskim sredstvima za ovaj projekat, a sve te dokaze koje je Komisija morala utvrditi sada odbija dostaviti javnosti, saopćio je TI BiH.

A GDJE SU DOKAZI?
U odgovoru TI BiH-u prošle godine Komisija je tvrdila da su svi uslovi predviđeni pravilnikom koji reguliše postupak prijenosa koncesije bili ispunjeni.

- Razmatrajući navedenu dokumentaciju a posebnu činjenicu o finansijskom stanju sticaoca, Komisija je konstatovala da sticalac ispunjava sve uslove za preuzimanje ugovora o koncesiji, da navedeno društvo raspolaže finansijskim sredstvima potrebnim za realizaciju ugovora, te je dala saglasnost na ustupanje Ugovora sa dosadašnjeg koncesionara MH “Elektroprivreda RS” matično preduzeće a.d, na privredno društvo “SE Trebinje 1”, navodi se u odgovoru Komisije koji je u julu prošle godine dostavljen TI BiH-u.

Ipak, Komisija je dokaze iz ovog postupka odbila dostaviti TI BiH-u, pravdajući sve povjerljivim komercijalnim interesima preduzeća “SE Trebinje 1”. U presudi Okružnog suda u Banjaluci ukazano je da javnost mora imati saznanja o radu javnih organa, jer isti ne mogu biti izolovani od suda javnosti.
Tuženi (Komisija) je olako prihvatio razloge treće strane SE Trebinje 1 i praktično ih inkorporirao u obrazloženje osporenog akta iako tražene informacije svakako u određenom dijelu ne predstavljaju niti mogu predstavljati povjerljive komercijalne interese koji se trebaju štititi, navodi se u obrazloženju presude.

Putem ovog preduzeća, koje je osnovala Elektroprivreda RS, mađarski Lugos Renewables na kraju je došao do koncesije za ovaj projekat bez ikakvog javnog nadmetanja, jer im je ustupljeno 70 posto vlasništva nad “Se Trebinje 1” pod uslovima koje ERS takođe krije od javnosti, zbog čega TIBiH vodi poseban upravni postupak protiv ovog javnog preduzeća.

MAĐARSKI INVESTITOR
Po mišljenju TIBiH, zakonska obaveza provođenja javnog nadmetanja za dodjelu koncesije u ovom slučaju nije se mogla zaobići na ovaj način i putem javnog preduzeća uvesti strani investitor, jer je Komisija za koncesije morala utvrditi zašto Elektroprivreda RS “iz ekonomskih, tehničkih ili drugih razloga” ne može realizovati ovaj projekat, a može njeno tek osnovano preduzeće “SE Trebinje 1”.

Sporno je to što je Vlada Republike Srpske ovu koncesiju dala bez raspisivanja javnog poziva, na način da je iskoristila zakonsku mogućnost da je dodijeli ERS-u pregovaračkim postupkom, jer se radi o preduzeću koje obavlja djelatnost od opšteg interesa. Po prvobitnom ugovoru, cijela elektrana je trebala biti puštena u rad do oktobra ove godine. Ipak Elektroprivreda RS očigledno nije imala namjeru da provodi ovaj projekat, jer je ubrzo osnovala novu kompaniju, prenijela na nju koncesiju, a potom je ustupila mađarskom investitoru, navode iz TIBiH.

Oslobođenje