Sveopšti hidroenergetski napad na Neretvu

Sveopšti hidroenergetski napad na Neretvu

Neretva, Uloški buk, Foto: Amel Emrić

Neretva, dužine toka oko 225 kilometara i neprocjenjive biološke vrijednosti, živi vjerovatno najteži period u istoriji, piše Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT.

Podsjetimo, osim već izgrađenih malih i velikih hidroelektrana u srednjem i donjem toku (HE Jablanica, HE Grabovica, HE Salakovac, HE Mostar i mHE na Kraljuščici, Trešanici i Doljanci), na udaru se našao i gornji tok rijeke, na kojem je planirana izgradnja 50-ak hidroenergetskih objekata.

Poslije višegodišnjih zastoja, izgradnja hidroelektrane Ulog u punom je zamahu, baš kao i realizacija projekta Gornji horizonti.

Neretva Uloski Buk137 c Amel Emric

Foto: Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT

Uz postojeće hidroenergetske objekte navedeni projekti označit će kraj Neretve kakvu poznajemo i pretvoriti je u mrtvu rijeku.

neretva planirane mhe

Aktivisti apeluju:

Ovdje možete pronaći pismo koje trebate isprintati i potpisati (i kao organizacija i kao fizičko lice) u tri primjerka i poslati na adrese organa vlasti čiji se kontakti nalaze na početku pisma.

(AbrašMEDIA)