fbpx

Vještačka inteligencija kao medicinska revolucija

Vještačka inteligencija kao medicinska revolucija

 Foto: canterbury.ai

"AI ima potencijal da ubrza proces proizvodnje vitalnih esencijalnih lijekova i time uštedi dragocjeno vrijeme. Primjena AI tehnologije može poboljšati različite faze proizvodnog lanca lijekova, uključujući istraživanje i razvoj, optimizaciju proizvodnje, kontrolu kvalitete i upravljanje zalihama"

Jezički modeli koji prikupljaju podatke, poznatiji kao AI ili vještačka inteligencija, za kratko vrijeme su postali dio svakodnevnice miliona ljudi, a mogućnosti njene aplikacije se protežu na mnoga polja ljudskog djelovanja. Jedan od manje  poznatih aspekata ovog proboja je njena upotreba u medicini i farmaceutskoj industriji. Vještačka inteligencija će ubrzati proizvodnju i sintezu novih lijekova i tako pomoći milionima ljudi širom svijeta. Ova tehnologija, naravno, neće znanja iz farmacije i farmaceutske tehnologije učiniti nepotrebnim, ali će sam radni proces učiniti mnogo efikasnijim.

O ovoj kompleksnoj tematici razgovorali smo s  istraživačicom Elmom Demir s Goldsmith Collega. Prema njenim riječima, upotreba AI u farmaciji omogućuje brže istraživanje i razvoj lijekova, personaliziranu medicinu i optimizaciju zdravstvene skrbi. To može rezultirati poboljšanom učinkovitošću liječenja, smanjenjem troškova, smanjenjem nuspojava lijekova te pružanjem bolje zdravstvene skrbi pacijentima diljem svijeta.

Razgovarao: Sandro Hergić

Kako nam na neki najprostiji način možete objasniti koji je značaj upotrebe AI u farmaciji?

„Jedan od glavnih značaja AI u farmaciji je njegova sposobnost analiziranja velikih količina podataka u kratkom vremenskom periodu. AI može brzo i efikasno obraditi ogromne količine podataka, uključujući genomske informacije, kliničke podatke i informacije o lijekovima. To omogućava istraživačima i farmaceutskim stručnjacima da pronađu nove veze, identificiraju uzorke i predvide rizike ili koristi vezane uz određene lijekove ili terapije.

Također, AI može pomoći u optimizaciji procesa razvoja lijekova. Koristeći mašinsko učenje (Machine Learning) i algoritme dubokog učenja (Deep Learning), AI može analizirati rezultate prethodnih kliničkih testova, identificirati najperspektivnije kandidate za daljnje istraživanje i predvidjeti njihovu učinkovitost ili sigurnost. Ovo smanjuje vrijeme, troškove i rizike u razvoju novih lijekova.

Nadalje, AI se može koristiti za personaliziranu medicinu. Analizirajući individualne genomske podatke i kliničke profile pacijenata, AI može pružiti preciznije dijagnostičke rezultate, predvidjeti ishode liječenja i preporučiti najučinkovitije terapije za svakog pojedinog pacijenta“.

Koji je značaj ove tehnologije za pacijente?

„Značaj tehnologije AI za pacijente je prije svega u bržim dijagnostičkim metodama. AI alati mogu analizirati medicinske podatke pacijenta, uključujući medicinsku sliku, laboratorijske rezultate i genomske informacije, što omogućuje brže i preciznije dijagnoze. To može rezultirati ranijim otkrivanjem bolesti i poboljšanim ishodima liječenja.

AI alati koriste podatke pacijenta kako bi pružio individualizirane terapije i preporuke. Na temelju analize genoma, kliničkih podataka i iskustva drugih pacijenata, AI može identificirati najbolje prilagođene terapije za svakog pacijenta. To omogućuje personaliziran pristup liječenju i poboljšava rezultate.

AI tehnologija omogućuje kontinuirano praćenje stanja pacijenata putem senzora i drugih uređaja. To omogućuje bolje praćenje vitalnih znakova, praćenje napredovanja bolesti i ranu detekciju promjena u zdravstvenom stanju. Pacijenti mogu dobiti upozorenja i preporuke za daljnje postupanje.

Dodatno, AI alati mogu efikasno analizirati i upravljati velikim količinama medicinskih podataka. To može rezultirati poboljšanim pristupom povijesti bolesti pacijenta, smanjenjem medicinskih pogrešaka i boljim koordiniranjem skrbi između različitih zdravstvenih ustanova".

Kako će upotreba ove tehnologije promijeniti odnos farmaceut-pacijent?

„Predviđa se da će u budućnosti farmaceuti više raditi kao stručni savjetnici. Umjesto tradicionalne uloge samo isporuke lijekova, farmaceuti će postati stručni savjetnici koji koriste AI tehnologiju kako bi pružili personalizirane savjete i preporuke pacijentima. Kroz dubinsku analizu podataka, farmaceuti će moći razumjeti individualne potrebe pacijenata i pružiti im najbolje moguće terapije, uzimajući u obzir genetske predispozicije, reakcije na lijekove i druge važne faktore.

AI mobilne aplikacije i ChatBotovi će moći pružati pacijentima personaliziranu podršku i upute u vezi s njihovim lijekovima i zdravstvenim stanjem. Ove aplikacije će podsjećati pacijente kada treba uzeti lijekove, pružati informacije o nuspojavama, davati savjete za poboljšanje zdravlja i omogućiti praćenje napretka terapije. Farmaceuti će biti na dohvat ruke, pružajući podršku i odgovarajući na pitanja putem aplikacija.

U ovom pogledu važan je i razvoj telemedicine s aspekta AI,  što omogućuje daljinsko praćenje i virtualne konsultacije s doktorima. Pacijenti mogu dobiti medicinske savjete i dijagnoze putem interneta, bez fizičkog dolaska u zdravstvenu ustanovu. Ovo je posebno korisno za pacijente koji žive u udaljenim ruralnim područjima ili imaju ograničen pristup zdravstvenoj njezi“.

Da li će AI ubrzati proces prizvodnje nekih spasonosnih esencijalnih lijekova i tako uštediti vrijeme?

„Da, sigurno. AI ima potencijal da ubrza proces proizvodnje vitalnih esencijalnih lijekova i time uštedi dragocjeno vrijeme. Primjena AI tehnologije može poboljšati različite faze proizvodnog lanca lijekova, uključujući istraživanje i razvoj, optimizaciju proizvodnje, kontrolu kvalitete i upravljanje zalihama.

Kada je riječ o istraživanju i razvoju, AI može analizirati velike količine podataka i identificirati potencijalne molekule i spojeve koji mogu imati terapijski potencijal. To može smanjiti vrijeme potrebno za identifikaciju novih lijekova i povećati šanse za pronalazak inovativnih tretmana.

U fazi proizvodnje, AI može optimizirati procese kako bi se povećala produktivnost i smanjili troškovi. Primjerice, AI može analizirati podatke senzora i drugih mjernih uređaja kako bi pratila i kontrolirala kvalitetu proizvoda u stvarnom vremenu, identificirala potencijalne probleme i omogućila brže ispravke.

Također, AI može poboljšati upravljanje zalihama i predviđanje potražnje za lijekovima. Na temelju analize ranijih podataka, AI može predvidjeti potrebne količine lijekova i optimizirati njihovu distribuciju, što može smanjiti rizik od nestašica i osigurati pravovremeno snabdijevanje pacijenata“.

U zadnje vrijeme dosta se govori  o etičkim problemima koje AI postavlja pred čovječanstvo, u sferi medicine po vašem mišljenju koji su etički izazovi na ovom polju?

„S obzirom da se velike količine medicinskih podataka koriste za obuku AI sistema, postavlja se pitanje kako osigurati privatnost i sigurnost tih podataka. Podaci pacijenata moraju se pravilno anonimizirati i štititi od neovlaštenog pristupa, kako bi se izbjeglo zloupotrebljavanje ili curenje osjetljivih informacija. Dodatno, AI algoritmi često donose kompleksne odluke na osnovu analize podataka. Međutim, ti algoritmi mogu biti „crne kutije“, što znači da nije uvijek jasno kako dolaze do svojih zaključaka. Etički izazov je osigurati transparentnost algoritama kako bi pacijenti, zdravstveni stručnjaci i regulatorna tijela mogli razumjeti i provjeriti odluke koje mašine donose. Ono što je karakteristično za dosta AI sistema jeste da se oni oslanjaju na velike skupove podataka koji sami mogu sadržavati predrasude ili nejednakosti. Na kraju, same analize mogu rezultirati nepravdom ili diskriminacijom, ukoliko se skupovi podataka prethodno pažlijvo ne analiziraju. U svrhu nazdora nad radom AI sistema, njihovih ulaznih podataka, ali i odluka, važno je uključivati procese verifikacije i kontrole rezultata od strane stručnjaka. Ovaj aspekt je važan i zbog osigranja autonomije pacijenata nad vlastitim zdravstvenim tretmanima.

Na kraju, važno je naglasiti i da je AI tehnologija još uvijek vrlo skupa, te se otvara  pitanje kako osigurati da ove tehnologije budu dostupne i pristupačne svima, te da ne izazovu povećanje nejednakosti“.

Svjedoci smo da su mnogi lijekovi zbog svoje skupoće nedostupni mnogima. Može li AI smanjiti troškove njihove prizvodnje i tako ih učiniti povoljnijim?

„Da, upravo rana primjena AI tehnologija u oblasti razvoja lijekova podstaknuta je prepostavkom da ove tehnologije mogu značajno smanjiti troškove proizvodnje lijekova. U prosjeku, farmaceutske kompanije potroše oko jedan bilion američkih dolara na razvoj nekog lijeka, a potrebna je decenija da se jedan lijek razvije, od svoje inicijalne faze ispitivanja različitih molekula do komercijalizacije i primjene od strane pacijenata.

Važno je naglasiti da cijena proizvodnje lijeka nije jedini faktor koji utiče na konačnu maloprodajnu cijenu lijeka. Nakon proizvodnje, lijek prolazi kroz niz drugih faza, uključujući testiranje, regulatorno odobrenje, distribuciju, marketing i druge postupke, koji također mogu uticati na ukupne troškove i cijenu lijeka. Štoviše, lijekovi često uključuju i troškove istraživanja i razvoja, koji mogu biti vrlo visoki, posebno u slučaju novih i inovativnih lijekova, a upravo ovdje AI tehnologije mogu doprinijeti smanjenju troškova“.

Autor: Impuls