fbpx

halo effect

 Ilustracija Ruth Basagoitia

Često kažu da je prvi dojam osobe najvažniji. Razlog takve tvrdnje pripisuje se halo efektu pojedinca.

Halo efekt označava situaciju kada na temelju jedne poznate karakteristike određene osobe, zaključujemo druge karakteristike koje nam nisu nimalo poznate.

Dakle, halo efekt nastaje na temelju pretpostavki koje osoba stvara. Posljedica toga često je ignoriranje takvih osoba i neuvažavanje njihovog mišljenja i vrijednih karakteristika.Upravo zbog halo efekta stvaraju se mnogobrojne predrasude koje su ključne u komunikaciji između zaposlenika na radnim mjestima. Posljedično, dolazi do nesporazuma, nerazumijevanja i neuspjeha, kako na razini pojedinca tako i na razini cijele poslovne organizacije.

Smanjite predrasude prema drugim ljudima.  

Ljudi često nesvjesno stvaraju predrasude. Primjerice, istraživanje Diona i Berscheida provedeno na studentima pokazalo je zanimljive rezultate. Potvrdilo je hipotezu koja govori kako ljudi smatraju da atraktivnije osobe imaju više socijalno poželjnih karakteristika, kao što su inteligencija, društvenost, entuzijazam – od onih manje atraktivnih ljudi. Bitna stavka ovog istraživanja bila je ta da su sudionici istraživanja nesvjesno pripisivali poželjne karakteristike atraktivnim ljudima, čime je na nesvjestan način stvorena predrasuda prema neatraktivnim ljudima.

Ovo ukazuje na činjenicu da je vrlo je teško u potpunosti eliminirati predrasude i halo efekt, međutim moguće ga je smanjiti. Ukoliko se nađete u takvoj situaciji s kolegom na poslu, pokušajte na trenutak staviti određenu predrasudu na stranu i trudite se dalje komunicirati s osobom. Na taj način uspjet ćete evaluirati osobu na temelju njegovih karakteristika, a ne vlastitih stavova i predrasuda. Nakon toga „stavite na vagu“ predrasudu koju ste stvorili na samome početku i subjektivno mišljenje o osobi koje ste stekli nakon razgovora. Usporedite svoju predrasudu sa činjeničnim stanjem.

Ako smanjite količinu vlastitih predrasuda prema ljudima, stvorit ćete ugodniju radnu atmosferu i bolje upoznati kolege s kojima provodite veći dio životnog vremena. Nikad ne znate, možda se baš među njima krije vaš budući najbolji prijatelj.

Piše: Milena Marinić, Centar uspjeha

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU