Autor je docent na Odsjeku za sociologiju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu

Prometej.ba