fbpx

desnica bosnjaci foto birn

FOTO: Ilustracija / BIRN BiH

Srpski i hrvatski nacionalisti se najviše raduju bošnjačkom nacionalizmu, jer je on idealan alibi za njihove nacionalizme. Jedini način da se Bosna i Hercegovina sačuva od sva tri nacionalizma je bosanski patriotizam, koji će uvažavati interese sve tri etničke grupe i koji neće diskriminisati ostale

Piše: Srđan Puhalo

U posljednje vrijeme se u Bosni i Hercegovini, vodi polemika o (ne)postojanju bošnjačkog nacionalizma, pošto je srpski i hrvatski nacionalizam već dokazan i ne dovodi se u pitanje, i ako postoji kakva je njegova priroda.

Jedni kažu da je bošnjački nacionalizam ne postoji i tačka. Drugi tvrde da možda i postoji, ali taj nacionalizam je dobar i možemo ga slobodno zvati patriotizmom. Treći misle da nema dobrog nacionalizma i da je svaki nacionalizam, pogotovo u BiH, opasan.

Kao što vidite imaju tvrdnje, mišljenja i predpostavke, a ja imam podatke, ali krenimo redom.

Predstaviću vam rezultate istraživanja o nacionalizmu među mladima u Bosni i Hercegovini, ali s naglaskom na mlade Bošnjake.

Istraživanje je provedeno od marta do septembra 2019. godine na uzorku od 1308 ispitanika, starosti od 15 do 30 godina, koji žive u Bosni i Hercegovini. Ispitanici su samostalno i dobrovoljno popunjavali upitnik. Na početku istraživanja smo koristili metod anketiranja papir olovka, ali zbog pandemije virusa COVD -19 prešli smo na onlajn anketiranje. U okviru uzorka imali smo 800 mladih Bošnjaka, 406 Srba, 82 Hrvata, 31 Ostalih, a dva ispitanika nisu željela da odgovore.

Istraživali smo kako mladi ljudi u BiH opažaju i interpretiraju protekli rat u BiH, aktere tih dešavanja, ali smo ubacili i skalu nacionalizma. U okviru skale nacionalizma faktorskom nalizom smo identifikovali tri faktora: mundijalizam, nacionalni ponos i šovinizam.

Šta nam kažu rezultati?

Interesantno je da kod mladih Bošnjaka, u odnosu na Srbe i Hrvate, nalazimo najviše izražen mundijalizam, nacionalni ponos, ali i šovinizam. To samo po sebi izgleda kontradiktorno, ali izgleda da unutar bošnjačke omladine postoje jasno odvojene kategorije sa oprečnim odnosom prema svojoj etničkoj grupi i drugim grupama.

Šta mu je to šovinizam kod Bošnjaka?

– To vam je podatak da 57,9% mladih Bošnjaka „Uvredu nanesenu mojoj naciji doživljavam kao napad na sopstvenu ličnost.“
– To vam je podatak da 43,5% mladih Bošnjaka podržava tezu da „Treba biti oprezan i suzdržan prema pripadnicima drugih nacija, čak i onda kada nam se pokazuju kao prijatelji.“
– To vam je podatak da 39,8% mladih Bošnjaka podržava stav „Često se najbolje osjećam u onom društvu u kome su svi pripadnici moje nacije.“
– To vam je podatak da 30,2% mladih Bošnjaka podržava stav „Ne bi se trebalo miješati sa pripadnicima drugih nacija putem nacionalno mješovitih brakova.“
– To vam je podatak da 27% mladih Bošnjaka podržava stav „Pošto su nesposobniji od nas, pripadnici drugih nacija nam stalno rade iza leđa.“

Šta stoji iza ovakvih stavova mladih Bošnjaka?

Stoji bošnjački nacionalizam.

Nacionalizam koji 27 godina nekon rata njeguje nepovjerenje prema drugim etničkim grupama i drugačijima. Afirmiše nacionalne torove u kojima se najbolje i najsigirnije osjećamo jer smo među svojima. Nacionalizam koji briše razliku između ličnog i kolektivnog. Njeguje osjećaj et(n)ičke superiornosti, njeguje samoviktimizaciju i ne vidim da se bošnjački nacionalizam mnogo razlikuje od srpskog ili hrvatskog nacionalizma.

Jedina razlika između bošnjačkih i drugih nacionalizama je u odnosu prema Bosni i Hercegovini, gdje Srbi i Hrvati ne bi mnogo žalili kada bi ova država nestala, dok Bošnjaci žele državu sa Srbima i Hrvatima po njihovoj mjeri.

Bošnjački nacionalizam postoji, možda kao refleksna reakcija na srpski i hrvatski nacionalizam, možda kao plan bošnjačke intelektualne i političke elite, ali postoji. On se danas vješto prikriva kao mehanizam odbrane od druga dva nacionalizma, ali njegove posljedice po ovu državu će biti pogubne.

Srpski i hrvatski nacionalisti se najviše raduju bošnjačkom nacionalizmu, jer je on idealan alibi za njihove nacionalizme.

Jedini način da se Bosna i Hercegovina sačuva od sva tri nacionalizma je bosanski patriotizam, koji će uvažavati interese sve tri etničke grupe i koji neće diskriminisati ostale. Taj patriotizam će biti građanski, ali neće ukidati etničko. Taj patriotizam će poštovati prošlost i neće bježati od istine, ali će biti okrenut budućnosti. Taj patriotizam neće slaviti smrt, ali će poštivati žrtve. Taj patriotizam će biti sekularni, uz uvažavanje svih religija. Taj patriotizam će kreirati jedinstvene udžbenike Istorije, Geografije na cijeloj teritoriji države. Taj patriotizam će staviti vladavinu zakona iznad etničkih interesa.

Bosanski patriotizam se neće zasnivati na premisi da je naš uspjeh kada zajebemo druge, već da nađemo rješenje koje će biti potaman za sve.

fokus.ba

Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU